Vendelbo Spedition genbruger regnvand

Vendelbo Spedition genbruger regnvand

Vendelbo Spedition genbruger regnvand

Vendelbo Spedition i Hjørring har fokus på den grønne tanke - et princip, som de ikke er i tvivl om, er vejen frem. Flemming, Driftsdirektør/COO hos Vendelbo Spedition, udtaler:

“Det, vi gjorde rigtigt i går, kan vi gøre endnu bedre i morgen. Det er noget, alle tænker på, når det kommer til fragtløsninger, så hvorfor ikke tilføje et ekstra element, der hedder bæredygtighed?”

Virksomheden er åben for at teste forskellige brændstofalternativer til fremtiden, såsom metanol, hydrogen (brint) og HVO2. I forbindelse med opførelsen af en ny lagerhal har Vennelyst Spedition også valgt at implementere et regnvandsanlæg. Regnvandstanken på 15 m3 er installeret af Vennelyst Ingeniør- og Entreprenørforretning A/S og vil blive brugt til at vaske lastbilerne i deres vaskehal.

Overvejelser bag valget af regnvandstanken
Til overvejelserne bag valget af regnvandstanken udtaler Flemming: “Vi har ikke været i tvivl om, at vi vil gøre noget ekstra - vi er ikke bange for at prøve nye ting. Det er vi ganske enkelt ikke, så det var ikke et svært valg.” Vi har ikke haft nogle bekymringer overhovedet, andet end at det var ganske naturligt, nu hvor vi ligesom fik muligheden for det, så gjorde man noget ekstra. Vi er lidt specielle på det område - vi kan ikke bare sætte os ned med armene over kors og sige, det var det. Vi vil gerne udfordre os selv. Det, du gør i dag, skal du gøre bedre i morgen.

Reduceret vanforbrug
Implementeringen af et regnvandsanlæg, der skal opsamle regnvand fra taget på en nyopført lagerhal, vil resultere i et mindre vandforbrug. Regnvandet bliver ledt ned i tanken fra den nye lagerhal, og inden vandet når tanken, gennemgår det en filtreringsproces, hvor blade og andre grove partikler bliver frasorteret. Med det nye regnvandsanlæg reducerer virksomheden brugen af rent drikkevand betydeligt, ved at udnytte regnvandets potentiale til vask af lastbiler. Flemming udtaler: “Alt andet lige må det være det mindre vandforbrug, vi har, der stammer derfra. Men vi har ikke separeret det, så vi kan ikke se, hvad der går til bilvask, men vi er det samme antal medarbejdere. Og bare fordi vi har fået et regnvandsanlæg, så begynder folk ikke at gå mere på toilettet eller drikke mere kaffe, så vi må formode, at den besparelse vi får, stammer derfra.“

“Det er klart, det er en investering, men når vi begynder at lave de her faktiske målinger, så kender vi ROI (return of investment), hvornår den er tilbagebetalt. Du kan sige 3 år, 5 år, men faktisk er der ikke nogle af os, der ved, hvor meget vand der kommer de næste år. Så vi kan endnu ikke sige, hvornår den er tilbagebetalt som en investering, og det er bedre at gøre i ‘real time’. Her efter begynder vi at kunne se en rigtig besparelse,” udtaler Flemming.

Flemming fremhæver vigtigheden af naturens og klimaforandringernes rolle, hvor han påpeger, at de mere kraftige nedbør, som vi får i dag, er ideelle til regnvandsopsamling. Samtidig nævner han den betydelige mængde smeltevand som følge af tidligere snefald i 2023, men det er ikke ret godt for vores solceller. Vinden er her heller ikke i dag, så hvis vi havde vindmøller, var der heller ikke rigtig noget at hente. Der kommer til at være nogle krydsfelter mellem de forskellige teknologier, og på en eller anden måde kan det godt være, at vi på sigt kan se, at de understøtter hinanden.

Udforsk vores regnvandsanlæg her.