WaterCare ​Biologisk sandfilteranlæg

​Et alternativ til nedsivningsanlæg

Biologiske sandfilteranlæg er et alternativ til nedsivningsanlæg og minirenseanlæg, samt en renseløsning, som placeres efter en bundfældningstank. Biologiske sandfiltre benyttes ofte i områder med vandindvinding og på steder med meget lerholdig jord eller højt grundvand. hvor nedsivning derfor ikke er muligt. Sandfilteranlæg har lave udgifter til drift og vedligeholdelse, samt en god renseevne.

​WaterCares biologiske sandfilteranlæg opfylder som standard Miljøstyrelsens renseklasse SO, og ved installering af ekstra modul til fosfor-fjernelse overholdes kravene til renseklasse SOP. Modulet til fosfor-fjernelse kan også installeres på eksisterende anlæg. Biologiske sandfiltre har særligt fundet anvendelse i områder med vandindvinding, fordi den omsluttende PE-membran holder spildevandet adskilt fra grundvandet.  Driftsudgifterne ved et biologisk sandfilteranlæg er under 1/3 af udgifterne ved et tilsvarende minirenseanlæg. Dertil er der ingen krav om serviceordning.

​Hvorfor vælge WaterCare Biologisk Sandfilter:

​Lave udgifter

Lave udgifter til drift og vedligeholdelse.

God re​nseevne

God renseevne, der gør det biologiske sandfilter velegnet til etablering tæt 

på drikkevandsboringer.

Lang lev​etid​​

Kraftig geotekstil medfølger til beskyttelse af membranen mod punktering. Membran leveres med garanti for tæthed og lang levetid.

​Vandets rensning i det biologiske sandfilteranlæg

1. Første rensetrin er bundfældningstanken, som modtager alt spildevand fra huset.

2. I bundfældningstanken bundfældes de partikler, som er tungere end vand. Fedtstoffer og andre partikler, som er lettere end vand, vil blive udskilt og ligge​ sig i overfladen af bundfældningstanken.

3. Det mekanisk rensede spildevand pumpes fra bundfældningstanken ud gennem huller i trykfordelerrørene (3) og videre ud i fordelerlaget (5).

4. Herfra risler biofilm bestående af millioner af mikroorganismer, som lever af stofferne i spildevandet. Ved tilledning af normalt husspildevand og samtidigt god lufttilførsel til filtersandet vil mikroorganismerne fjerne stort set alt organisk stof.​

Anlægsstørrelser

WaterCare er leveringsdygtig i biologiske sandfilteranlæg som færdige pakkeløsninger med 5 PE til 30 PE anlæg,

der har kapacitet fra 1 ejendom til 10 ejendomme i fællesanlæg. Endvidere leveres specialdesignede anlæg op til 300 PE.

Watercare’s pakkeløsninger opfylder materialekrav iht. Miljøstyrelsens vejledning nr. 3 af 1999.

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.