WaterCare ​Bundfældningstanke

Opsamler og renser spildevandet

fra ejendommen​

​Bundfældningstank, septiktank, hustank, trixtank, emscherbrønd - kært barn har mange navne. Omend er den særdeles fordelagtig, hvis du bor i et område på landet eller i et sommerhusområde, hvor der ikke er tilslutning til det offentlige kloaksystem. Bundfældningstanken er placeret under jorden, hvor kun dæksel er synligt.

WaterCare er leveringsdygtige i forskellige typer af bundfældningstanke. Alle typer er med 3 indbyggede kamre, hvoraf det ene kammer kan inddrages som pumpekammer

 i trykanlæg.

WaterCare tilbyder pr. 1. januar 2016 10 års garanti på selve tanken.​

​Hvorfor vælge WaterCare Bundfældningstanke:

​Tåler grundvand til terræn

Velegnet til steder med højt grundvand. 

Det giver en fremtidssikret løsning med øget tryghed hos kunden.

Lavindb​ygningsdybde

Lav indbygningsdybde på kun 0,9 m (5 PE) fra bund til indløb, som giver hurtigt installation, der kan udføres med en minigraver.

God renseeffekt

Det giver nedsivningsanlægget en 

længere levetid, og mindre 

vedligeholdelse af sivestrengene.

Stærk konstruktion

Tankene er rotationsstøbte i slagfast PE, 

der giver lang levetid samt mindre risiko 

for skader under installation og grundet stigende grundvand. 

God tømningsadgang

God adgang til tømning iflg. slamsugerfirmaer igennem Ø500 opføringsrør.

CE-mærket

Tankene er lovpligtigt CE-mærket 

og har gennemgået omfattende tests 

på Teknologisk Instituts Rørcenter iht. DS/EN12566-1.

3-kammertank (5-10 PE)

WaterCare tilbyder to forskellige serier af bundfældningstanke til henholdsvis 5 PE 2,3m3 eller 3m3 og 10 PE på 4 m3 eller 4,5 m3 - begge til både tryk og gravitation.

​​

Tanke til 5 og 10 PE anlæg støbes som hele tanke, der sikrer, at tankene ikke har svage samlinger. Tankene kommer med opfølgningsrør, som fås i et standardmål på 0,5 m med mulighed for at bestille længere udgaver.

Tankene lever op til Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg, biologiske sandfiltre, minirenseanlæg og pileanlæg.

​​

Det særlige ved WaterCare's bundfældningstanke sammenlignet med andre bundfældningstanke på markedet, er deres stærke konstruktion, som er designet til det danske miljø, hvor grundvandet står højt.

Indbygningsdybden for 5 PE tanken er 0,9 m og 1,095 m for 10 PE tanken. Det giver en nem installation, da den mængde sand, som skal fjernes kan klares med en minigraver.

Ø600 opføringsrør på udvalgte 5PE & 10PE tanke

WaterCare tilbyder et Ø600 opføringsrør til dig, som benytter Ø600 dæksler! Du får et opføringsrør, der er tilpasset markedets eksisterende dæksler og karme - det giver en nemmere og hurtigere installation. Ø600 opføringsrøret har en større tømningsadgang, så tanken kan spules helt ren under tømning. Desuden er der nem adgang til påboring af udluftningsrør. 

Alle bundfældningstanke med Ø600 opføringsrør leveres ligeledes med et længere opføringsrør, hvor du får min. 0,75 meters effektiv længde. OBS: Du kan fortsat købe 5PE og 10PE tankene med Ø500 opføringsrør, som du kender dem.

Fornyet serie af bundfældningstanke

​- med endnu flere fordele

​​

WaterCare har en fornyet serie af bundfældningstanke på 5 og 10 PE. Danmark har mange områder med højt grundvand, hvor en lav indbygningsdybde er en afgørende faktor for totaløkonomien i afløbsprojekter. Dette har haft stor betydning i designet af denne fornyet tankserie.

Den fornyet tank serie besidder en række væsentlige fordele, da de tåler let trafiklast, svarende til personbiler under 3 ton. Dette forudsætter korrekt afslutning med belægningssten eller asfalt. Denne fordel sikrer andre anvendelsesmuligheder, herunder placeringsmuligheder i indkørslen frem for haven.

Hertil rummer tanken desuden en ekstra stor vandvolumen​, f.eks. kan 2800 L tanken rumme 800 L mere end det kræves af en 5 PE tank. Den større slamkapacitet giver mindre risiko for slamflugt, hvilket betyder længere levetid og mindre vedligeholdelse af nedsivningsanlægget. Dertil er der god tømningsadgang igennem 2 opføringsrør.

Tanken besidder desuden den bedste renseevne i Danmark, hvor tanken er 4 gange bedre end nærmeste konkurrent (0,55g mod 2,43g). Det betyder, at du skal bruge mindre tid på at vedligeholde anlægget.

Bedste renseevne i DK

To opfølgningsrør

til tømning

Tåler let trafiklast

Dobbeltvæggede bundfældningstanke (15-50 PE)

WaterCare producerer desuden en serie af dobbeltvæggede bundfældningstanke fra 15PE til 50PE (6m3 til 54m3) - til både tryk og gravitation. 

De større 15 personers+ tanke er velegnet til større nedsivningsanlæg, biologiske sandfilteranlæg, pileanlæg og minirenseanlæg. Vi anbefaler ekstern pumpebrønd til større anlæg fra 15PE+.

De dobbeltvæggede bundfældningstanke giver en større sikkerhed, hvis de skulle blive beskadiget. Desuden har de en stor rensevolumen, hvilket giver en bedre renseløsning.

En indbygningsdybde, hvor afstanden fra bund til indløb standardmæssigt er 1455 mm, er enestående lavt for tanke til 15 PE og opefter. Tankene må desuden graves længere ned, helt præcis 2 meter målt fra bund til terræn.

WaterCare's bundfældningstank er testet  iht. DS/EN 12566-1/A1 ved Teknologisk Institut

med et flot resultat.

Større dobbeltvæggede bundfældningstanke (50 PE+)
​- til både tryk og gravitation

WaterCare har i samarbejde med Danmarks førende eksperter i spildevandsrensning og plastteknik samt flere af landets autoriserede kloakmestre udviklet en serie af bundfældnings-tanke opbygget i moduler af ca. 3000 L. Denne modulopbygning betyder, at det er muligt at lave projekt-tilpassede tanke.

Hvilken løsning passer til dig?

​WaterCare's bundfældningstanke fås med indbygget pumpe (i tankens tredje kammer) eller som gravitation.

Bundfældningstank med pumpe til tryk

​WaterCare's bundfældningstanke med pumpe til tryk kommer med en kvalitetspumpe fra enten Flygt eller Grundfos. Pumperne garanterer den samme høje kvalitet som tanken samt de øvrige installerede komponenter. Endvidere står disse pumpefabrikanter for gode serviceordninger og hurtig adgang til reservedele. Læs mere om, vigtigheden i at vælge en kvalitetspumpe her.

Bundfældningstank til gravitation uden pumpe

Bundfældningstanken fås også i en udgave til gravitation, hvor vandet i stedet ledes ud uden pumpe. ​​I tilfælde af, at der ønskes et gravitationsanlæg, kan tanken fås med integreret fordeler brønd, hvis man ønsker at spare den ekstra enhed. Dette letter gravearbejdet og omkostningerne i forbindelse med projektet

Drift og vedligeholdelse

Bundfældningstanken skal minimum tømmes en gang årligt ved helårshuse, 

hvorfor den ubesværede adgang til vedligeholdelse af pumpen fra terræn, 

er en vigtig produktegenskab. Netop derfor er rørføringen påmonteret en snapkobling. 

Rørføringen er lavet af Ø50 mm PE i tryktrin PN16, som kan holde til påvirkningerne 

i det aggressive danske miljø i mange år.

​Tilbehør

Miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg og biologiske sandfilteranlæg angiver,

at der skal være monteret en alarm i bundfældningstanken, der kan advare om evt. pumpesvigt. Alarmen i bundfældningstanken sikrer, at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden flydeslammet løber over i bundfældningstanken og spildevandet stiger op inde i ejendommen. WaterCares VA-alarm gør det muligt at undgå denne ubehagelige situation. WaterCare kan tilbyde at modificere VA-alarmen med en vippe i stedet for en føler. Det har den fordel, at fejlalarmer pga. kondensering på føleren kan undgås.​ Der kan tilvælges en GSM-alarm, som sender alarmsignalet på SMS eller e-mail.

​Bundfældningstanken skal udluftes og det anbefales så langt væk fra bygning, samt terrasse som muligt for at undgå lugtgener. Alternativt tilbydes et kulfiltersæt, som fjerner evt. lugtgener fra bundfældningstanken. Kulfiltersættet er ikke større end det nemt kan skjules i nærheden af buske eller hæk.

Herudover tilbydes andet tilbehør som bl.a. dæksel, forankringssæt og forlængerrør.

Produktoversigt

Nedenfor ses en produktoversigt over alle WaterCares bundfældningstanke.

WaterCare er gerne behjælpelige med dimensionering af dit projekt.

Download skema for dimensionering under tabellen nedenfor, og send det til kontakt@watercare.dk

så vender vi tilbage med en vejledende dimensionering.

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.