swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Vores eksperter står til rådighed med rådgivning

Rådgivningen er på alle måder uforpligtende og gratis

Henvendelse til:
WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens​

Tlf. 70 25 65 37

ordre@watercare.dk

​DPF er et renseanlæg til rensning af overfladevand.

Vej- og tagvand kan indeholde forurenende stoffer (f.eks. tungmetaller, suspenderende stof, sprøjtemidler eller PAH'er) fra kontakten med asfalt, beton eller lign. overflader, som er problematiske for miljøet. Derfor kan regnvandet ikke uden videre genbruges til rekreative formål eller nedsives.​

Ved at rense overfladevandet vha. et dobbeltporøs filtrerings anlæg kan vandet bruges i rekreative formål i springvand, render og søer. Vandet bliver så rent at det kan ledes til særligt følsomme recipienter.

Udover at vandet kan genbruges, aflastes også kloaksystemet. På den måde slipper rensningsanlæggene for at behandle vand, som kun er let forurenet, og man slipper for at pumpe vandet rundt.

I Allerød kommune ledes vandet f.eks. til en ny sø, der skal huse store vandsalamander og andre arter, som fordrer rent vand.

Anlæggets opbygning

Princippet bag dobbeltporøs filtrering (DPF) er inspireret af naturen, hvor nedbør på sin sivende vej fra overfladen til grundvandet renses af kalken i jorden. Dog venter man ikke de 20-30 år, som naturen bruger på processen. I WaterCares DPF-system foregår rensningen næsten vandret. Takket være en lille niveauforskel i anlægget kan tyngdekraften gøre arbejdet. Niveauforskellen beskrives teknisk med den hydrauliske gradient, som er 10 0/00.

Inden selve rensningen løber vandet ind i et forsinkelsesbassin, som også fungerer som sandfang. Herfra ledes vandet ind i en serie af bokse, der hver​​

indeholder flere lag af plader oven på hinanden. På pladerne findes det specielle fangstlag.

Efter sidste DPF-boks løber det rensede vand i en udløbsbrønd. Herfra er det klar til at blive ledt til en recipient eller blive anvendt til rekreative formål. Der bruges ingen kemikalier i anlægget, lige som der ikke er brug for pumper eller lignende. Vedligeholdelsen består af to årlige spulinger og rensninger af forfilter-boksen gennem spulerør. Det sker fra terræn med almindelig slamsuger. Udskiftning af sorbenten i anlægget, sker hvert 15.-20. år, og kan klares uden frigravning af boksene.​​​

Teorien bag anlægget er udviklet af Marina Bergen Jensen, Professor hos Københavns Universitet. WaterCare har designet og kommercialiseret løsningen og desuden købt licensrettighederne til salg og produktion. 

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens

CVR: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-mail: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

Se åbningstider HER