swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Vores eksperter står til rådighed med rådgivning

Rådgivningen er på alle måder uforpligtende og gratis

Henvendelse til:
WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens​

Tlf. 70 25 65 37

ordre@watercare.dk

​Dobbeltporøs Filtrering - Industri (DPF Industri)

Læs mere på WaterCare Filtration hjemmesiden HER

Afstrømmende regnvand kan være forurenet af f.eks. opløste og partikelbundne tungmetaller, PAH’er, suspenderende stof og sprøjtemidler som er problematiske for miljøet. WaterCare Filtrations anlæg renser f.eks. afstrømmende overfladevand/regnvand fra skrotpladser, pladser omkring metalforarbejdende virksomheder, galvano industri og havnearealer. 

Efter anlægget kan vandet udledes til recipient, nedsivning eller vandet kan anvendes med et rekreativt formål. 

Udover dette har vi lige nu flere forsøg igang med rensning af Røggaskondensat fra flisfyrede fjernvarmeværker. Anlægget testet på Assens Fjernvarme og på Skanderborg Fjernvarme. Formålet med forsøgene er at vudere om Dobbeltporøs Filtrering (DPF) kan forventes at levere en bedre rensning af røggaskondensat før udledning til offentlig spildevandssystem, sammenlignet med gængse teknologier (båndfilter, membranfilter, spånfilter og bundfældningstank). Læs mere om de to forsøgs anlæg i denne flyer: Assens og Skanderborg Fjernvarme

Kontakt WaterCare for at høre mere om DPF - Industri anlægget.

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens

CVR: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-mail: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

Se åbningstider HER