WaterCare ​Lameludskillere

Rensning af olie- & partikelholdigt regn- & overfladevand

​​WaterCares Lameludskillere er det optimale valg til alle former for rensning af regn- og overfladevand. Særligt de steder, hvor det primære formål er at udskille de faste partikler fra vandfasen. Størstedelen af de miljøfremmede stoffer, bl.a. tungmetaller, er bundet til de faste partikler. Det betyder, at det er mindst lige så væsentligt at rense vandet for partikler, som det f.eks. er at rense det for olie.

Lameludskillere anvendes typisk til rensning af overfladevand fra veje, større P-anlæg, havnearealer, lufthavne, heliporte og andre større fæstede arealer, hvor der behov for en højeffektiv rensning af vej- og overfladevand. Lameludskillere er især velegnet til steder, hvor der kommer meget vand i et højt flow, og hvor der ikke er meget plads til at installere en udskiller. Her er WaterCare lameludskillere velegnet, da de ikke fylder særligt meget i størrelse og kan tilbageholde store mængder olie, selv i store flows grundet det indbyggede lamelsystem.

WaterCares lameludskillere kan også leveres med integreret afspærringsventil.​

​Hvorfor vælge WaterCare Lameludskillere:

Opdriftssikring

Der er indbygget opdriftssikring ift. korrekt dimensioneret udragende bundplade, som giver en nem og hurtig installation.​

Nem installation

Produceret i genanvendeligt PE-materiale sikrer ingen korrosionsproblemer og en lav vægt, hvilket giver en nem håndtering og installation. 

Testet og godkendt

Alle lameludskillere er testet og godkendt

af Dansk Teknologisk Institut/Rørcentret i henhold til DS858. 100% tætte, så der ikke dannes samlinger under vandspejl.

Høj kvalitet med lang levetid

​​Alle WaterCares lameludskillere består af dobbeltvæggede PE-rør og udragende bund for opdriftssikring. Udskillerens lammeller er fremstillet af elokseret/ annodiseret aluminium, som sikrer en langt stærkere og mere holdbar løsning end andre lamelplader på markedet, samtidig med at lamellerne er lette i vægt. Alle ind- og udløb er påsvejsede PE-rør efter individuelle dimensioner. Lameludskillerens skillevægge er fremstillet af PE-plader og fastsvejset til lameludskillerens inderside i fuld højde. Udskillerens udløbskammer er lukket af, så allerede udskilt olie bliver i udskilleren og ikke kan udledes.​ Lamelsektionen er udført i elokseret/annodiseret aluminium beregnet til brug og vedligeholdelse i årtier.​

To lameludskillere på 100-200-1800 l/s graves ned ved Degnevangen i Ballerup. Anlægget er Danmarks største af sin slags og renser områdets regn- og overfladevand.

Renseklasse og kapacitet

WaterCares Lameludskillere leveres som standard med kapaciteter fra 6-2-120 l/s til 100-200-1800 l/s. Varenavnet på lameludskilleren angiver dens renseklasse og kapacitet.

Varenavnet 6-12-120 l/s angiver:

  • 6 - udskilleren er deklareret som klasse 1 udskiller ved 6 l/s.
  • 12 - renser til klasse 2 (alm. olieudskiller) op til 12 l/s.
  • 120 - udskilleren har en maksimal hydraulisk kapacitet på 120 l/s.

Lameludskilleren vil typisk have den dobbelte kapacitet til rensning i klasse 2 ift. klasse 1 kapaciteten. Rensning fortsætter op til de 120 l/s, men aftager gradvist i takt med den øgede hydrauliske belastning.​ Det betyder, at du får en udskiller, der kan rense ved flere flows, og dermed en bekymring mindre, hvis der pludselig kommer en ekstrem-regn som udskilleren ikke er dimensioneret til. Her vil udskilleren fortsætte med at rense, dog vil renseevnen aftage i takt med at flowet stiger, men hydraulisk kan udskilleren følge med helt op til 120 l/s. Det betyder, at du heller ikke skal være bekymret for oversvømmelser ved ekstrem-regn.

Projekttilpassede sandfang

​​Det anbefales at benytte sandfang inden udskillere - heriblandt lameludskillere. Her kræves større sandfang, som dimensioneres efter lameludskillerens ønskede størrelse og kapacitet. WaterCare udfører projekttilpassede sandfang som dobbeltvæggede tanke i 100% genanvendeligt PE-materiale. Det giver både en stærk konstruktion og en lang holdbarhed af de projekttilpassede sandfang.

Læs mere om WaterCares sandfang

Trafiksikring

​WaterCare har leveret flere lameludskillere i områder med svær trafiklast. Ved placering 

i kørebanerarealer, eller andre steder hvor der vil forekomme trafiklast, vejleder WaterCare gerne med udførelse af trafiksikring. Her kan bygges sandfang, som kan holde til tung trafiklast ved korrekt terrænopbygning.

Produktoversigt​

Nedenfor ses en oversigt over WaterCares standardprogram af lameludskillere.

WaterCare udarbejder gerne tilbud til projekter, hvor standard produkter ikke kan benyttes.​

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.