​WaterCare Olieudskillere

Med en olie- og koalescensudskiller er det muligt at rense spildevand, der indeholder store mængder af olie eller benzin. Det er særligt brugbart ved spilde- eller vaskevand fra tankstationer, autoværksteder, vaskehaller eller andre vaskepladser for lastvogne og maskiner. Alle WaterCares olieudskillere er designet med udgangspunkt i at opnå den bedst mulige renseevne ved at udnytte en stor vandvolumen og et stort overfladeareal i alle tankene. Det giver en lang opholdstid for spildevandet, og dermed bedre udskilning af olie.

WaterCare tilbyder flere forskellige størrelser af olie- og koalescensudskillere i både klasse 1 og 2, hvor rensekravene er den afgørende faktor for, hvilken størrelse og klasse, der skal benyttes. 

  • Klasse 1 koalescensudskillere fås fra en nominel størrelse på 3-20 l/sek. og anbefales ved udløbskoncentrationer under 5 mg olie/l.
  • Klasse 2 olie- og benzinudskillere fås fra 3-10 l/sek. og er godkendt til udløbs-koncentrationer under 100 mg/l fri olie under test.

​Hvorfor vælge WaterCare Olieudskillere:

​Tåler grundvand til terræn

Velegnet til steder med højt grundvand.

Det giver en fremtidssikret løsning med øget tryghed hos kunden.

Nem installation

Indstøbte løfteøjer samt den lave tankhøjde giver nem installation og forankring grunden den lave gravdybde. 

Meget lang levetid

Der er ingen​ ​korrosionsproblemer, og dermed meget lang levetid.

Lav vægt

Tanken er støbt i slagfast PE med en lav vægt, hvilket betyder, at den kan håndteres med en lille rendegraver.

100 % tæt tank

Der er ingen samlinger under vandspejl, hvilket giver en 100 % tæt tank.

CE-mærket

Tankene er CE-mærket iht. DS/EN 858 og er testet på DTI-Røcenter (uvildig test).

Brugervenligt design med unik opsamlingskapacitet

​WaterCares olie- og koalescensudskillere er designet med flere installationsvenlige egenskaber uden at gå på kompromis med udskillerens ​opsamlingskapacitet. Olieudskillernes unikke opsamlingskapacitet betyder, at større mængde olie kan opsamles og udskilles i tanken. Det giver langt færre drifts- og vedligeholdelses-omkostninger og færre tømninger. Dertil kan koalescensfilteret optages fra terræn.

Alle olie- og koalescensudskillere er udstyret med Ø600 opføringsrør med nem adgang til tømning og inspektion af udskilleren, som nemt kan spules helt rent. De indstøbte løfteøjer og den lave indbygningsdybde gør det nemt at installere udskilleren. Udskillerens støbes i et let, men slagfast PE-materiale, der tåler grundvand til terræn, og som ikke korroderer eller forgår af aggressive gasarter.

Automatisk flydelukke kan optages fra terræn

Olieudskiller har en indbygget flydelukke. Den sikrer, at hvis der kommer et stort oliespild, så lukker flydelukken, så olien ikke strømmer ud i naturen.

​CE-mærket & godkendt til brug

WaterCares olieudskillere er udviklet i samarbejde med førende eksperter i spildevandsrensning og flere af landets entreprenører. Udskillerne er også testet og godkendt ved Teknologisk Institut iht. den europæiske norm for udskillere DS/EN 858-1. Dermed sikres kvalitetsudskillere med korrekt udskillelse og rensning af olieholdigt spildevand.

WaterCare tilbyder en samlet ydeevnedeklaration for alle udskillere hvor produktets data, opsamlingskapaciteter og meget mere.

Download ydeevnedeklarationer her >>

Et komplet anlæg - to mulige løsninger

Integreret sandfang

Udvalgte WaterCare olieudskillere fås med integreret sandfang, hvor et olie-udskilleranlæg normalt består af en olieudskiller med integreret sandfang samt en efterfølgende prøvetagningsbrønd.

Ekstern sandfang

Det er også en mulighed at benytte et eksternt sandfang i olieudskiller-anlægget, da det medfører mindre slitage på olieudskillerens filter og spilde-vandet får den rette opholdstid, så mest muligt olie opsamles i anlægget og olien får den korrekte opholdstid til at udskille sig fra væsken. Et eksternt sandfang gør det nemmere at tømme og rense hele olieudskilleranlægget, da der dermed er nemmere spuleadgang i olieudskilleren. Her vil et olieudskiller-anlæg bestå af et sandfang, en olieudskiller samt en efterfølgende prøve-tagningsbrønd.

​Tilbehør

Der stilles ofte krav til anvendelse af alarm til olieudskillere, da uheldige overløb med olie kan medføre store økonomiske omkostninger samt skabe problemer for vandmiljøet. Miljøstyrelsen stiller bl.a. krav til brug af alarm til måling af både olieopsamlingsvolumen og væskestand i olieudskillere, der anvendes ved kommercielle benzin- og dieselpåfyldningsanlæg. WaterCares Multi-alarm lever op til disse krav og installeres nemt i udskilleren.

Herudover tilbydes andet tilbehør som bl.a. Ø600 Forlængerrør til nem effektiv forlængelse af alle udskillernes Ø600 opføringsrør.

Produktoversigt

​​WaterCares Olieudskillere klasse 1 fås i en serie fra 3-20 l/sek, 

mens Olieudskillere klasse 2 fås fra en nominel størrelse (NS) og volumen på hhv. 3, 6 og 10 liter i sekundet (l/sek.). 

Derudover fremstilles olie- og koalescensudskillere også til specifikke projekter og behov.

WaterCare er gerne behjælpelige med dimensionering af dit projekt.

Download skema for dimensionering under tabellen nedenfor, og send det til kontakt@watercare.dk,

så vender vi tilbage med en vejledende dimensionering.

Nedenfor ses en oversigt over WaterCares sortiment af olieudskillere, koalescensudskillere, sandfang, prøvetagningsbrønde samt tilbehør.

1 Højde er inkl. opføringsrør (alle udskillere leveres med Ø600 opføringsrør med min. 1 meter opføringsrør, dog min. 0,8 meter ved tanktype I).

2 Værdierne for opsamlingskapaciteten er vejledende og kan afvige, men opfylder altid bestemmelserne i standard DS/EN 858-1. WaterCare anbefaler tømning ved 70%.

3 Kan tilbydes med flydelukke, kontakt WaterCare for mere information.​

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.