swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Vores eksperter står til rådighed med rådgivning

Rådgivningen er på alle måder uforpligtende og gratis

Henvendelse til:
WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens​

Tlf. 70 25 65 37

ordre@watercare.dk

Regnvandsanlæg

Med et WaterCare regnvandsanlæg er det muligt at genbruge regnvand til f.eks. havevanding, toiletskyl og tøjvask. Brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask mv. er nu positivt indarbejdet i den danske lovgivning og tilhørende standarder. Der er dermed åbnet mulighed for at spare væsentlige mængder rent drikkevand i Danmark, hvilket både er til gavn for vores efterkommere og for driftsøkonomien i boligforeninger, virksomheder og private boliger. 

​Regnvandstanke anvendes til opbevaring af regnvand med henblik på at have et lager til senere forbrug. Regnvandet, som kommer fra tilsluttede tagflader, vil efter passage gennem et regnvandsfilter løbe ned i tanken. Herfra anvendes vandet via en pumpeløsning i toiletter, vaskemaskiner, ved havevanding og bilvask mv. Ud over at give dit byggeri en grøn profil kan der med et regnvandsanlæg opnås store besparelser. Regnvandsanlæggene er lydløse og kun 1-2 dæksler vil være synlige i belægningen.

WaterCare leverer anlæg til såvel almindelige 5 PE husstande som til større bebyggelser.

Mange kommuner står i øjeblikket overfor seperatkloakering. Det betyder at spildevand og regnvand skal skilles så det håndteres i forskellige rørledninger. Det er grundejerne selv som skal betale for separering på egen grund, hvilket kan være forbundet med høje omkostninger. I samme ombæring tilbyder nogle kommuner at tilbagebetale tilslutnings-afgiften såfremt at alt regnvand håndteres på egen grund. I sådanne tilfælde er det fordelagtigt at installere et regnvandsanlæg så den mængde regnvand husstanden alligevel skal afskaffe, kan benyttes og give en besparelse på det dyre drikkevand.

Et eksempel på dette er Nordskov kommune: TV2 Nyhederne, April 2016

Regnvand kan bla. benyttes til: 

 • Toiletskyl
 • Tøjvask
 • Havevanding
 • Vask af biler, landbrugsmaskiner, og større køretøjer. Herunder også automatiske vaskeanlæg
 • Vask af vinduer
 • Spuling af fliser

Hent brochuren HER

WaterCare hjælper meget gerne med at dimensionere dit regnvandsanlæg. Udfyld venligst dette skema og send det til os, så vender vi tilbage med en vejledende dimensionering. HENT SKEMA HER

Fordele ved genbrug af regnvand:

 • ​Der kan opnås en besparelse på ca. 40 % af det årlige vandforbrug alene regnet ud fra brug af regnvand til toiletskyl og tøjvask. I følge DANVA udgør toiletskyl 27 % og tøjvask 13 % af vandforbruget i en husholdning.
 • Ifølge DANVA er gennemsnits prisen for vand og afledning 63 kr. pr. m3. Ved en gennemsnits familie med et vandforbrug på 150 m3 pr. år, kan der spares 3.800 kr. om året ud fra gennemsnits prisen for vand og afledning. I andre kommuner er prisen oppe på 80-100 kr. pr. m3. Dette giver en årlig besparelse på 4.800 – 6.000 kr. om året alene ved brug af regnvand til toiletskyld og tøjvask. Ifølge Nykredit er vandpriserne steget med 57 % over de seneste 9 år.
 • Et regnvandsanlæg med en pris på 45.000 kr. inkl. installation (pris eksempel), vil kunne tilbagebetales i løbet af ca. 12 år (uden finansiering). Det er væsentligt hurtigere end f.eks. et solcelleanlæg på 22 år. 

 • Vandet er kalkfrit og sæbebesparende = ingen aflejringer af kalk i vaskemaskine og toiletter. Der kan spares penge på vaskemiddel til tøjvask, når vandet ikke indeholder kalk.

 • ​Ved et haveanlæg kan regnvandet genbruges til havevanding og bilvask. Dette kan give store økonomiske besparelser eftersom det dyre drikkevand kan erstattes af gratis regnvand. Ifølge Bolius koster et større nyanlagt bed på 200 m2, 7.680 kr. at vande én gang om ugen på Ærø, mens det i Vesthimmerland koster 3.328 kr. Den store prisforskel skyldes store prisforskelle på drikkevand.  

 • ​Flere kommuner refunderer helt eller delvist den betalte tilslutnings afgift hvis grundejeren selv sørger for at skaffe sig af med regnvand, som falder på grundejerens grundstykke.

Dimensionering af regnvandstank

Størrelsen på regnvandstanken dimensioneres ud fra størrelsen på tagfladen. Den skal dimensioneres således at der sker overløb i tanken 3-5 gange om året.

WaterCare's husanlæg er som udgangspunkt designet til nedgravning. Det betyder at eneste synlige tegn på tanken er et dæksel i græsplænen.

WaterCare's husanlæg (til brug af regnvand til toiletskyld og tøjvask) fås bl.a. i størrelserne 2.500 L, 3.300 L, 4.300 L, 5.500 L, 7.000 L, 10.000 L og opefter.

WaterCare's haveanlæg (til brug af regnvand til havevanding og bilvask) fås bl.a. i størrelserne 1.200 L, 2.500 L, 3.300 L, 4.300 L, 5.000 L, 7.000 L, 10.000 L og opefter.

Herudover har WaterCare også en 1.200 L overjordisk tank hvor en sugepumpe tilsluttes ved brug. 

Herudover har vi en løsning til opbygning af et regnvandsanlæg i kældre. Se mere herom i vores brochure. 

Kontakt din nærmeste grossist for en skarp pris på et WaterCare regnvandsanlæg.

Tilbehør til WaterCare Regnvandsanlæg​

​WaterCare tilbyder et bredt sortiment af tilbehør til alle typer af Regnvandsanlæg. Heriblandt:

 • WaterCare Forankringssæt til nem opdriftssikring af nedgravede Regnvandsanlæg, så grundvandet ikke trykker den til tider tomme tank op af jorden. Læs mere her >>
 • WaterCare Partikel- & Kulfiltersæt til fjernelse af partikler, farve og lugt fra regnvand. Læs mere her >>

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens

CVR: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-mail: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

Se åbningstider HER