swe  dk

GRATIS RÅDGIVNING

​Vores eksperter står til rådighed med rådgivning

Rådgivningen er på alle måder uforpligtende og gratis

Henvendelse til:
WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens​

Tlf. 70 25 65 37

ordre@watercare.dk

Watercare olie-/fedtalarm

Olieforurening af recipienter og grundvand samt tilstoppede afløb har store samfunds- og driftsmæssige omkostninger, og derfor foreskriver kommunerne i et stadigt stigende omfang installation af olie-/fedtudskillere. For at sikre en pålidelig drift af disse, kræves/tilrådes det at installere alarmer i olie- og fedtudskillere.

Olie-/fedtalarmer er udviklet til at give såvel akustisk som visuel alarm, når det maksimale olie-/fedtvolumen er nået. WaterCare’s olie-/fedtalarm er en gennemprøvet og yderst pålidelig alarm, som anvendes i tusindvis af olie og fedt-udskillere i hele Europa. WaterCare's olie-/fedtalarm er CE-mærket til formålet.

Funktion

WaterCare's olie-/fedtalarm er en lagtykkelsesalarm, som giver både akustisk og visuel alarm ved for stort olie- og fedtopsamlingsvolumen.

Lagtykkelsesmåleren vil give alarm, når en vis lagtykkelse for olie eller fedt er nået og vil også give alarm, hvis væskestanden falder pga. en utæthed i tanken.​

Olieudskillere
Det er et krav i DS/EN 858, at der installeres alarm for olieopsamlingsvolumen. Alarmen giver signal, når føleren omgives af olie, som ikke er elektrisk ledende, og det elektriske kredsløb derved afbrydes. Dette vil give udslag, når olielaget har opnået en vis tykkelse, eller hvis væskestanden falder pga. en utæthed i tanken.

Fedtudskillere
Selv om der ikke specifikt kræves alarmer i fedtudskillere, anbefales dette i Rørcenter-anvisning 005 fra Teknologisk Institut for fedtudskillere, da et stop af udskilleren vil betyde driftsstop. Ved at etablere en alarm i fedtudskilleren, kan det undgås, at fedtvolumenet bliver så stort, at til- og afløb stoppes til.

Sikkerhed
Produktet opfylder alle krav til eksplosionssikker udførelse med egensikre strømkredse (EEx ia) 11B til zone 0. Reguleringsdel og følerudgange er galvanisk adskilt fra netforsyningen.

Anvendte standarder: EN50014, EN 50020, EN50284, EN61000-6-2, EN 61000-6-3 og EN50178

​WaterCare

Stejlebjergvej 14

5610 Assens

CVR: 26 01 76 37

​​

KONTAKT​

​Telefon: +45 70 25 65 37

E-mail: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

Se åbningstider HER