Impact-bedrifter for året

20% af WaterCares medarbejdere kommer fra kanten af arbejdsmarkedet​

Aftale om strøm og fjernvarme fra 100% vedvarende energikilder​

Medlem af 

FN's Global Compact​

Tildelt Udvikling Assens'

Social Ansvarlig-mærke
​for 2023​

FN’s Verdensmål- for en bæredygtig udvikling

​​WaterCare arbejder med FN's Verdensmål

I WaterCare har vi valgt at fokusere på fire af FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling: SDG 6, SDG 8, SDG 13 og SDG 14. På denne måde sikrer vi, at vores arbejde er fokuseret og troværdigt, og at vi kan gøre den største forskel inden for de mål og delmål, der er mest relevante for vores virksomhed. Vores ambition er at fortsætte med at inkludere flere mål og delmål i vores arbejde, så vi kan bruge verdensmålene som en løftestang for vores bæredygtige udvikling.

Vi tager aktivt ansvar for at sikre adgang til vand og sanitet for alle og forvalter det bæredygtigt ved at fokusere på delmål 6.1, 6.3 og 6.6 i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Sådan gør vi:

Vores arbejde med SDG 6 indebærer udvikling af støttende løsninger til beskyttelse af grundvand mod forurening og genanvendelse af regnvand for at spare på det rene drikkevand.

Konkrete tiltag inkluderer samarbejde med rådgivere og forsyninger for at optimere vand- og spildevandsanlæg, reducere belastningen på renseanlæg samt miljørigtig håndtering af spildevand. Desuden udvikler vi nye metoder og produkter til rensning af spildevand og overfladevand.

Vi sikrer anstændige job og økonomisk vækst med særligt fokus på delmål 8.5 og 8.8.

Sådan gør vi:

Vores arbejde med SDG8 er fokuseret på at skabe en positiv effekt på opnåelsen af verdensmålet gennem en aktiv stillingtagen til social inklusion af personer fra kanten af arbejdsmarkedet.

Konkret tilbyder vi job til alle uanset køn, race, alder eller social baggrund. Vi tror på, at mangfoldighed og inklusion styrker vores virksomhed og er med til at skabe en positiv samfundseffekt. Vi arbejder også på at tilbyde træning og udviklingsmuligheder til vores medarbejdere, så de kan opbygge deres færdigheder og karrieremuligheder inden for vores virksomhed.

WaterCare yder en aktiv klimaindsats. Vi tror på, at vores produkter kan gøre en forskel og hjælpe med at opnå FN's delmål 13.1 og 13.2 for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

Sådan gør vi:

Vi er bevidste om de store klimaforandringer, som sker i disse år, og som går meget hurtigt. Hos WaterCare fokuserer vi på at udvikle og producere produkter, der er med til at forbedre vandforholdene og tilpasse byer og områder til klimarelaterede risici og naturkatastrofer. Et eksempel på en sådan løsning er vores faskinetunneler, som kan håndtere stigende mængder nedbør og kraftige skybrud, der er en konsekvens af global opvarmning.

Konkret klimatilpasses områder med WaterCare faskinetunneler ved at adskille regn- og spildevand, så vi kan mindske risikoen for oversvømmelser og reducere belastningen på spildevandsanlæg. 

WaterCare arbejder for et bedre vandmiljø gennem vores produkter – optimal håndtering og rensning af spildevand med fokus på delmål 14.1. Vores produkter er både direkte og indirekte med til at påvirke livet og biodiversiteten i havet.

Sådan gør vi:

Konkret renser vi vand for tungmetaller og andre forurenende stoffer på havne og spulepladser, inden det udledes i havet. Vi arbejder for at forbedre biodiversiteten i området.​

For at se denne Youtube video skal du acceptere marketing cookies

Administrer samtykke

Solenergi giver strøm til WaterCares produktion

WaterCare laver aftale om strøm fra 100% vedvarende energikilder til WaterCares fabrik i Assens, Syddanmark, hvor strømmen kommer fra den nærtliggende solcellepark, som blev opført af Assens Fjernvarme i 2021. Anlægget af solceller rummer intet mindre end 12.000 solpaneler på et 50.000 kvadratmeter stort areal.

"Jeg mener, det er helt nødvendigt, at WaterCare arbejder med at begrænse klimabelastningen fra produktionen. Skiftet til en produktion baseret på strøm fra vedvarende energikilder er et godt skridt i den rigtige retning," siger Henrik Rønnest, CEO i WaterCare.​

Fakta om solcelleparken

  • Består af 12.000 solpaneler.
  • Fylder omkring 50.000 m2.
  • Producerer cirka 500.100.000 kWh om året.

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.