ESG

Miljømæssige tiltag og målsætninger

Miljøpåvirkningen på tværs af forsyningskæden er et vigtigt element for WaterCare. Derfor ønsker vi at udarbejde en baseline for at kunne arbejde mere aktivt med miljømæssige tiltag.

Politikker og løfter
Arbejdet med at mindske vores fodaftryk understøttes af vores strategi og forretningsmodel. Det er vigtigt for os at sikre gennemsigtighed.

KPI’er og målsætninger
Den afgørende faktor for vores miljøaftryk er drivhusgasudledninger. Vi forventer at vores indsamling af data i 2023, vil fungere som en baseline og understøtte vores fremtidige emissionsmål. Med indsamlede baselinedata forventer vi at tilslutte os SBTi og sætte videnskabsbaserede mål i fremtiden.

Sociale tiltag og målsætninger

WaterCare bygger i høj grad på social ansvarlighed. For os betyder det at kunne rumme medarbejdere med særlige behov eller udfordringer. Vi er særligt fokuseret på inklusion af individer fra kanten af arbejdsmarkedet, da det understøtter vores forretningsmodel og kerneværdier.

Politikker og mål
Vores socialt ansvarlige formål er bl.a. indskrevet i vores vedtægter, ligesom det er en del af ejeraftalen bag selskabet, og indgår i incitamentsstrukturerne for virksomhedens ejerledere som en naturlig del af medejerskabet fra Den Sociale Kapitalfond Invest.

KPI’er og målsætninger
Vores sociale ansvarlighed fokuserer primært på inklusion. Det er her, vores virksomhed udmærker sig ved at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, og her vi for alvor gør en social forskel. Vores arbejde på dette område er kernen i vores mission og er en del af vores indsats mod SDG8.

Vores mål er at fastholde den sociale inklusionsratio, som følger vores løbende vækst i antallet af medarbejdere.

Hent ESG rapport