​WaterCare Faskinetunnel​​

Forsinkelse​

Nedsivning

Rensning

​Hos WaterCare ønsker vi at tage hånd om vores vigtigste ressource - vand. Derfor arbejder vi på at udnytte og håndtere hver enkelt dråbe på en effektiv og miljøvenlig måde. WaterCares Faskinetunnel gør det muligt at håndtere store mængder regn- og overfladevand i en stærk og langtidsholdbar tunnelstruktur. Produktet kan benyttes til forsinkelse, nedsivning og rensning​  af regn- og overfladevand med fri mulighed for at kombinere og sammensætte de forskellige metoder gennem serie- og parallelopsætning af et modulopbygget system. Faskinetunnelen er en ny klimaløsning, der kan håndtere fremtidens regn- og overfladevand, samt mindske overløb.

​Hvorfor vælge WaterCare Faskinetunnel:

Lav pris pr. kubikmeter

Et enkelt modul har alene en nettovolumen på 6,72 m3.

Hurtig & n​em insta​llation

Modulerne har indstøbte løfteøjer til let håndtering med maskinløft.

Tåler tung trafiklast

Modulerne tåler tung trafiklast ved korrekt terrænopbygning, og meget lav nedgravnings-dybde. 

Få transport omkostninger

Op til 47 m3 Faskinetunnel moduler kan stables på én transportpalle.

Grønt fodaftryk

Produceres i 100 % genanvendeligt PE-materiale på egen fabrik i Assens

Mulighed for vedligehold

Spuleadgang giver mulighed for let rensning og vedligeholdelse.

Modulopbygget system tilpasset dine behov

- Skræddersy din Faskinetunnel

WaterCare Faskinetunnel består af et Ende- og Midtermodul produceret i genanvendeligt PE-materiale. Faskinen er designet med flere installationsvenlige muligheder, som giver høj fleksibilitet, da faskinen kan tilpasses 100% efter udgravningen på installationsstedet. Modulerne sammensættes nemt og hurtigt på installationsstedet ved overlap af modulernes ribber og monteres med kun 6 selvskærende skruer pr. overlap.

Med WaterCare Faskinetunnel tilbydes en faskine med en unik nettovolumen, hvilket giver ​helt nye muligheder indenfor effektiv håndtering af regn- og overfladevand ved større installationer til f.eks. forsinkelse af regn- og overfladevand.

​Under udviklingen af WaterCare Faskinetunnel, har modulerne gennemgået omfattende test af både styrke og bæreevne i samarbejde med det rådgivende ingeniørhus Force Technology. Dermed sikres det at modulerne lever op til alle kvalitetskrav og bibeholder sin styrke igennem hele produktets levetid. Testresultaterne viste at tunnelerne kan holde mange år med tung trafiklast ved meget lav nedgravningsdybde, hvilket muliggør installation ved selv de mest udfordrende steder.

​Midtermodul med unik opsamlingskapacitet

​Faskinetunnelens Midtermodul har en unik nettovolumen på 6,72 m3, der sikrer at mange kubikmeter faskine kan installeres hurtigt og på meget få kvadratmeter. Midtermodulerne sættes i forlængelse af hinanden via modulets ribber, så det er nemt at opnå en Faskine med den ønskede volumen og størrelse. Midtermodulet til WaterCare Faskinetunnel er designet med flere smarte egenskaber til brug for en hurtig og effektiv installation på stedet.

I toppen af Midtermodulet er der placeret to indbyggede løfteøjer til gaffeltrucks eller påsætning af stropper til nem maskinløft af modulet. Foruddefinerede udskæringsmærker fra Ø110-Ø250 mm på siden af Midtermodulet til rørinstallationer med nem adgang til påboring af udluftningsrør/spulerør/inspektionsrør/fordelerrør.​ Modulets mange ribber er med til at styrke modulet og giver et langtidsholdbart produktet der tåler tung trafiklast ved korrekt terrænopbygning, selv ved meget lav nedgravningsdybde.

Er man begrænset af størrelsen på sin udgravning kan Midtermodulet opskæres i 10 forskellige længder, for at opnå den højeste effektivitet.

Endemodul - til start og afslutning af Faskinetunnel

Faskinetunnelens Endemodul bruges til start og afslutning af Faskinetunnel, og har en nettovolumen på 0,82 m3. Endemodulet produceres med foruddefinerede udskæringsmærker til en nem og hurtig påboring af indløb og udløb i modulet. I toppen af Endemodulet findes et løfteøje til nem håndtering af modulet via maskinløft. Endemodulets ene ribbe løftes på Midtermodulet via det indstøbte løfteøje og påsættes ved påboring af 6 selvskærende skruer.

Hvilken løsning passer til dig?

Faskinetunnelen fungerer som en LAR-løsning (Lokal Afledning af Regnvand),

 og kan bruges til både nedsivning, forsinkelse og rensning af regn- og overfladevand. 

Nedenstående installationer kan også kombineres efter behov.

Forsinkelse

Forsink de store mængder regn- og overfladevand, så der ikke skabes overløb i kloakken. Forsinkelse sker via afledning i tunnelerne med forskellige ind- og udløbshøjder, så vandet fordeles og forsinkes efter behov. Dette er særligt brugbart ved områder med fælleskloakering, hvor der ikke er plads til både spilde- og regnvand på samme tid. Ved et forsinkelsessystem anbefales det at benytte en sedimenttunnel, så grove partikler bundfælder først.

Nedsivning

​Ved nedsivning håndteres regn- og overfladevand på egen hånd. Det mindsker belastningen af både kloaksystemer og renseanlæg. Ved områder med store mængder vand kan nedsivning kombineres med et forsinkelsessystem, så der opnås en kontrolleret nedsivning. Ved nedsivning anbefales det at benytte en sedimenttunnel, eller et sandfang foran, til grovrensning af vandet inden nedsivning, hvilket giver et bedre renseresultat.

Rensning​

​Opsamling og rensning af regnvand som traditionelle vådbassiner/BAT, men skjult som en underjordisk tunnelløsning, der renser vandet effektivt på langt mindre plads. Dette er særligt brugbart i bynære områder, hvor traditionelle vådbassiner ikke kan etableres. Vandet renses via korrekt fald til nedfældning af partikler og kan efterfølgende udledes til f.eks. følsom recipient, hvor det er med til at opretholde både biodiversitet og et godt vandmiljø. 

Installation - "Det har aldrig været hurtigere..."

​WaterCare Faskinetunnel er designet og bygget til en nem håndtering

og hurtig installation på stedet. De indstøbte løfteøjer i begge moduler

gør det nemt at løfte modulerne på plads med maskinløft, så man und-

går langsommelig stabling med håndkraft som ved brug af f.eks.

traditionelle regnvandskassetter.​

Løfteøjerne kan både benyttes med gaffeltrucks eller til påsætning af

stropper, så enhver maskine, både små og store, kan håndtere og flytte

rundt på modulerne. Gående mandskab kan med fordel tage imod

modulerne i udgravningen for at sikre korrekt overlap af modulerne,

der sammensættes med 6 selvskærende skruer ved hvert overlap.​​

1. Paller med op til 47 m3 faskine aflæsses det ønskede sted.

2. Modulerne løftes på plads ved hjælp af de indstøbte løfteøjer.​

3. Der bruges 6 stk. selvskærende skruer ved hvert overlap af modulerne.

Dokumenteret styrke og bæreevne til tung trafiklast

​Faskinetunnel er designet og udført i en simpel, men stærk buet tunnelstruktur af PE-materiale der tåler stor vægtbelastning igennem hele sin levetid. Ved en korrekt terrænopbygning, er WaterCare Faskinetunnel særlig brugbar i tætbebyggede områder og ved installationer under veje og parkeringspladser der udsættes for tung trafiklast.

WaterCare Faskinetunnel kan installeres på mange måder med flere forskellige typer af påfyldningslag. Påfyldningslaget afhænger af projektet og udgravningens forudsætninger.

I tæt samarbejde med Force Technology har WaterCare udført omfattende test for modulernes styrke og bæreevne ved endt installation. Modulerne blev udstyret med digitale sensorer til måling af tryk, styrke og rystelser ved udsættelse for tung trafiklast. Resultaterne lever op til alle kvalitetskrav og modulerne bibeholder sin styrke igennem hele produktets lange levetid.​​

Tåler tung trafiklast ved korrekt terrænopbygning

God styrke og

formstabilitet

Lang levetid

Få transportomkostninger ved effektiv stabling
​af moduler​

​WaterCare Faskinetunnel moduler er designet med tanke på en nem og effektiv stabling af faskine modulerne på én palle. Det giver en lav transportpris pr. kubikmeter og Faskinetunnelen fylder meget lidt ved levering på byggepladsen.

 

​Det betyder at helt op til op til 47 m3​ kan fragtes på kun én transportpalle. Det svarer til 7

Midtermoduler, samt to Endemoduler, der fordelagtigt kan placeres herunder for at spare plads. Det gør det muligt at fragte ca. 190 m3 pr. lastbil ved én almindelig transport lastbil på 13,6 ladmeter.​

Bæredygtigt fodaftryk​

Få transport-omkostninger

Mindre CO2 udledning​

Minimal vedligeholdelse

​Den unikke tunnelstruktur gør det ekstra svært for snavs, slam og partikler at sætte sig fast. Derfor kræver WaterCare Faskinetunnel minimal vedligeholdelse, hvilket betyder få drift- og vedligeholdelsesomkostninger og sikrer en lang levetid.

Det anbefales at installere en spulebrønd i systemet til brug ved rensning. Et spulerør (mindst Ø250 mm) kan også installeres flere steder via Midtermodulet. Det gør det bl.a. muligt at indføre en sandrømmer til effektiv rensning i hele Faskinen. De gode rensningsmuligheder og få driftsomkostninger gør WaterCare Faskinetunnel til en fremtidssikret og klimavenlig løsning.

Eksempel på spuling af Faskinetunnel med en sandrømmer​

Produktoversigt​

Midtermodulet har flere opskæringsmuligheder og kan opnå 10 forskellige effektive længder (inkl. Midtermodulet). 

De forskellige moduler bestilles stykvis efter behov og dimensionering.

​Nedenfor ses en produktoversigt over det modulopbyggede system af WaterCare Faskinetunnel.​

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.