WaterCare ​Multi-alarm

Til måling af lagtykkelse & væskestand

​​WaterCares Multi-alarm består af både en lagtykkelsesmåler og væskestandsmåler. Multi-alarmen måler derfor for både lagtykkelse og væskestandsstigning i udskilleren. Dermed sikres en pålidelig drift af udskilleren samt dyre driftsstop grundet tilstoppede indløb og udløb. WaterCare Multi-alarm afgiver både akustisk og visuel alarm ved henholdsvis olieopsamlingsvolumen og for høj vandstand ved blokeret afløb.

Multi-alarmens lagtykkelsesmåler og vandstandsmåler monteres nemt via udskillerens opføringsrør. Lagtykkelsesmåleren vil alarmere, når en hvis lagtykkelse af benzin/olie er nået og sensorudgangen ikke længere er omgivet af en elektrisk ledende væske, hvorved det elektriske kredsløb afbrydes. Alarmen vil også afgive alarm, hvis væskestanden falder pga. en utæthed og måleren derved hænger i fri luft. Multi-alarmens væskestandsmåler vil afgive alarm, når et blokeret udløb medfører en stigende væskestand i udskilleren.

WaterCares Multi-alarm er kvalitetstestet og CE-mærket til formålet, så der sikres en driftsikker alarm til anvendelse i olieudskillere og ved kommercielle benzin- og dieselpåfyldningsanlæg.

Lever op til Miljøstyrelsens lovkrav

​WaterCares Multi-alarm lever op til Miljøstyrelsens lovkrav (bekendtgørelse nr. 555) om installation af både olieopsamlingsvolumen og væskestand i olieudskillere installeret ved kommercielle benzin- og dieselpåfyldningsanlæg. Med både et akustisk og visuelt alarmsignal opnår man en tydelig alarm og kan reagere tidligt på en nærvedkommende tømning af olieudskiller. Derved undgår man store samfundsmæssige og driftsmæssige omkostninger ved jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselpåfyldnings-anlæg.​

Produkt fordele:

  • Lever op til lovpligtigt alarmkrav for både olieopsamlingsvolumen og væskestandsmåling.
  • Undgå dyre driftsstop ved tidligt varsel ved tilstoppede afløb i udskilleren.
  • Ekstra sikkerhed for optimal rensning af olie- og benzinholdigt spildevand.
  • Opfylder alle krav til eksplosionssikker udførelse med egensikre strømkredse.

​Tekniske specifikationer & sikkerhed

WaterCares Multi-alarm består af en alarmboks med grønne og røde lysdioder for både lagtykkelses- og væskestandsmåleren. 

Begge målere leveres med 5 m kabel.

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.