WaterCare Nedsivningsanlæg

Korrekt nedsivning med omtanke​

​​​

WaterCare leverer komplette nedsivningsanlæg fra 5 PE og opefter. Endvidere leveres specialdesignede anlæg op til +800 PE. Med et WaterCare nedsivningsanlæg kan den enkelte husstand selv håndtere boligens spildevand uden det offentlige kloaksystem. Specielt er det relevant for bebyggelser på landet, i sommerhusområder eller lign. som ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem.

Forudsætningen for etablering af nedsivningsanlæg er egnede jordbunds- og grundvandsforhold, som afklares via kloakmesterens forundersøgelse. WaterCare er gerne behjælpelig med råd og vejledning om forundersøgelser og leverer endvidere bore/pejlesæt til brug ved disse. 

​Hvorfor vælge WaterCare Nedsivningsanlæg:

​Lave driftsomkostninger

Et nedsivningsanlæg er en økonomisk fordelagtig renseløsning. 

Særdeles god renseevne

Miljøstyrelsen har godkendt WaterCares nedsivningsanlæg til højeste renseklasse (SOP).

Lang levetid

Alle anlægskomponenter er opbygget i 100% genanvendeligt slagfast PE- og PP-materiale med en lang levetid, som ikke tærer op i det aggressive danske miljø.

Hvilken anlægsopbygning passer til dig?

Nedsivningsanlæggene fås som gravitation eller tryk alt efter forhold. Nedenfor kan du læse mere om forskellen på de forskellige anlæg.

Begge nedsivningsanlæg skal tilsluttes en WaterCare bundfældningstank, således at slammet fjernes inden vandet løber ind i sivestrengene.

Trykanlæg

WaterCare anbefaler tryknedsivning, da dette fordeler vandet i sivestrengene bedre. Ved tryknedsivning benyttes en WaterCare bundfældningstank med pumpe. Spildevandet siver igennem jordlagene fra et nedsivningsanlæg, hvor en naturlig rensning sker ned gennem jordlagene.

Et trykanlæg består af en WaterCare bundfældningstank med pumpe i tankens 3. kammer, eller alternativt en gravitationstank med efterfølgende pumpebrønd. Efter bundfældningstanken placeres Ø40 tryksivestrenge. WaterCares tryksivestrenge fås med trækfaste spændfittings eller økofittings. WaterCare anbefaler tryksivestrenge med spændfittings for nem og sikker installation.​

WaterCare anbefaler dertil, at anlæg større end 5 PE altid etableres som trykanlæg for, at sikre en god fordeling af spildevandet i sivestrengene, da der er tale om et stort nedsivningsareal. Trykanlæg over 10 PE benytter en manifold, som sikrer en ensartet fordeling af spildevandet i tryksivestrengene (jf. større nedsivningsanlæg).

Gravitationsanlæg

Et gravitationsanlæg består af en WaterCare bundfældningstank uden pumpe, og en efterfølgende fordelerbrønd med f.eks. 2 (5 PE) eller 4 (10 PE) udløb samt Ø110 gravitationssivestrenge.

Som alternativ til efterfølgende fordelerbrønd kan WaterCare tilbyde en gravitationstank med indbygget fordelerbrønd. Denne tank har to afgange fra tankens tredje kammer. Denne løsning minimerer gravearbejdet, samt sparer kunden for et dæksel i græsplænen. Tanke med indbygget fordelerbrønd fås både som 5 PE og 10 PE løsning (begge med 2 stk. Ø110 udløb).

WaterCares gravitationssivestrenge har tætte samlinger, som betyder, at vandet bliver fordelt helt ud til enden af siveanlægget, og sikrer ensartet fordeling, så sivestrenge ikke tilclogger. De kan udluftes iht. gældende krav og renses via de medfølgende udluftningshætter (rør som føres over terræn). WaterCares gravitationssivestrenge består som standard af 5 x 3 m Ø110 siverør med samlemuffe, 0,5 x 16 m geotekstil, 1 stk. Ø110 mm. udluftningsrør, 1 stk. Ø110 mm bøjning samt 1 stk. udluftningshætte.

Større nedsivningsanlæg

​WaterCare anbefaler at større nedsivningsanlæg på 15 PE, og opefter, installeres med ekstern pumpebrønd. Alle større nedsivningsanlæg etableres med en manifold. Manifoldens funktion er at sikre en god fordeling af spildevandet. 

​​

En manifold er en fordelerstreng i Ø110 mm, med det nødvendige antal afgange øverst på strengen. Det betyder, at hele manifolden fyldes med vand inden spildevandet på samme tid når alle manifoldens afgange, så spildevandet fordeles ligeligt i alle sivestrenge på én gang. På manifolden er en Ø50 mm indgang, samt det ønskede antal Ø40 mm afgange fordelt over manifolden.

Manifoldens afgange kan placeres med en afstand på 0,5 m eller 1,0 m, alt efter om der ønskes afgreninger til begge sider (sildebensformation) eller til samme side. Som standard laves manifolde med afgreninger til begge sider. Manifolden opbygges med spuleadgang til terræn og den leveres med tryktæt dæksel. WaterCares manifoldsivestrenge leveres altid med trækfaste spændfittings. WaterCares manifold, samt tryksivestrenge kan bestilles i de ønskede længder. Dog skal de opfylde kravene stillet af kommunen samt Teknologisk Institut.

Afstandskrav ved installation

Produktoversigt

​Nedenfor ses en oversigt over WaterCares sortiment af sivestrenge til såvel tryk som gravitation, til mindre og større anlæg.

WaterCare's nedsivningsanlæg er dimensioneret efter kravene i Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg fra år 2000 (nyeste udgave). 

WaterCare's pakkeløsninger opfylder materialekrav i henhold til Miljøstyrelsens vejledning.

WaterCare er gerne behjælpelige med dimensionering af dit projekt.

Download skema for dimensionering under tabellen nedenfor, og send det til kontakt@watercare.dk,

så vender vi tilbage med en vejledende dimensionering

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.