​WaterCare VA-alarm

Højvandsalarm til pumpebrønde, samletanke & bundfældningstanke

​WaterCares VA-alarm er en højvandsalarm med en tilhørende vippeafbryder, der placeres i pumpebrønden eller tanken.  VA-alarmen sikrer, at ejendommens beboere kan nå at reagere, inden flydeslammet løber over i pumpebrønden eller i tanken, og spildevandet stiger op i ejendommen. Dermed undgås den uheldige og omkostningsfulde situation med oversvømmelse i anlægget og ejendommen.

I miljøstyrelsens vejledninger om nedsivningsanlæg og biologiske sandfiltre angives, at der skal være monteret en alarm i pumpebrønde, som kan advare om pumpesvigt og deraf høj vandstand i pumpebrønden. WaterCares VA-alarm for høj vandstand, lever op til alle kravene i miljøstyrelsens vejledninger. VA-alarmen finder også anvendelse i bundfældningstanke med integreret pumpebrønd, hvor formålet er at alarmere ved manglende udpumpning. Derved løses problemet inden afløbsrør til toilet og bad fyldes med spildevand. VA-alarmen er endvidere oplagt til brug i samletanke, så beboerne når at bestille tid til tømning af samletanken, inden en for høj vandstand medfører oversvømmelse i ejendommen.

WaterCare VA-alarm er CE-mærket til formålet.

Lille alarmboks med tydelige alarmsignaler

VA-alarmen giver både et akustisk og visuelt alarmsignal, når vippeafbryderen i pumpebrønden eller samletanken signalerer for høj vandstand. Vippeafbryderen sender et alarmsignal til alarmboksen, som alarmerer ved hjælp af alarmboksens lysdioder samt en akustisk alarmtone. VA-alarmens alarmboks kan monteres direkte på væggen og placeres indendørs et synligt sted, hvor lys- og lydsignal kan høres. Ved alarm kan det akustiske lydsignal fjernes ved tryk på alarmboksens MUTE-knap. Det visuelle lyssignal på alarmboksen vil dog først slå fra, når vippeafbryderen i pumpebrønden eller tanken er nulstillet. Dette gøres nemt og hurtigt via tankens opføringsrør.

Modtag alarm direkte på mobiltelefonen

​Ved tilkøb af WaterCares GSM-alarm, er det muligt at modtage en direkte SMS-besked på din mobiltelefon samt en e-mail ved et alarmsignal. Med GSM-alarmen øges synligheden af et alarmsignal, og det er muligt at tilkoble op til fem forskellige telefonnumre og en valgfri e-mailadresse.

​Tekniske specifikationer for højvandsalarm

WaterCares VA-alarm leveres med egen 230 V strømforsyning, vægtlod, alarmboks

med potentielfrie udgange og en vippeafbryder til montering i pumpebrønd eller tank. 

VA-alarmen kan strømforsynes med den medfølgende strømforsyning eller via batteridrift.

​Stejlebjergvej 14

5610 As​sens

Tlf.: 70 25 65 37

Mail: kontakt@watercare.dk

Ordrer: ordre@watercare.dk

Faktura: faktura@watercare.dk

CVR: 26017637

Nyhedsbrev

​Ønsker du at holde dig opdateret med nyheder fra WaterCare, så tilmeld dig vores nyhedsbrev og vær blandt de første til at modtage spændende nyt om vores produkter.