Undgå katastrofen: Sikring af din ejendom med en vandalarm

Undgå katastrofen: Sikring af din ejendom med en vandalarm

Undgå katastrofen: Sikring af din ejendom med en vandalarm

Når det kommer til at beskytte ens bolig mod at vandet stiger op i ejendommen forårsaget af funktionsfejl i pumpesystemet, er en pålidelig alarm afgørende. Manglende funktion af pumpen kan føre til, at spildevand ophobes i kloakrørene under bygningen og til sidst resultere i oversvømmelse. Derfor er det essentielt at have et pålideligt advarselssystem, der kan indikere, når pumpen ikke fungerer korrekt.

Hvorfor bør jeg have en alarm i min pumpebrønd, bundfældningstank og samletank?
Alarmen spiller en afgørende rolle i at forhindre potentielle oversvømmelser. Designet til at advare ejeren, ved funktionsfejl i pumpesystemet eller strømsvigt. De er også yderst nyttige i samletanke, hvor de advarer beboerne om at bestille tømning, inden vandstanden når kritiske niveauer. Det er din sikkerhed mod risikoen for at undgå store skader på ejendommen.

Forskellige alarmer til forskellige behov
Der findes forskellige typer alarmer, der kan bruges i tanken eller brønden. Disse inkluderer alarmer med akustisk og visuel alarmsignal samt alarmer på SMS, e-mail eller telefonopkald. Disse forskellige advarselsmetoder sikrer, at ejeren bliver informeret omkring tømning og pumpesvigt, afhængig af dine behov og præferencer. Specielt er SMS-alarmer ideelle til udlejningssommerhuse, hvor ejeren får øjeblikkelig besked på telefonen, selvom de ikke er til stede i huset.
Det gør det nemt at reagere hurtigt og undgå potentielle skader, især i tilfælde hvor lejere måske ikke er bekendt med alarmsystemet.

En pålidelig CE-mærket løsning
For at sikre pålidelig ydeevne og overholdelse af standarder er WaterCare's alarmer CE-mærket til det specifikke formål. Det markerer produktets overensstemmelse med europæiske krav og sikrer, at det opfylder de nødvendige kvalitetsstandarder.

Påkrævet af Miljøstyrelsen
Det er værd at bemærke, at en alarm i tanke og brønde med pumpe er påkrævet af Miljøstyrelsen i henhold til DS12050. Det understreger vigtigheden af at implementere en pålidelig alarm.

En alarm fra WaterCare - flere fordele:

  • Giver en alarm inden afløbsrør til toilet og bad fyldes med spildevand.
  • Oplagt til brug i kolonihaver, så beboerne når at bestille tid til tømning af samletanken, inden høj vandstand medfører oversvømmelse i ejendommen.
  • SMS-alarmen er genial til fx udlejningssommerhuse – da man får direkte besked på sin telefon, selvom man ikke selv er i huset.
  • CE-mærket til formålet.
  • Alarm i tanke og brønde med pumpe er påkrævet af miljøstyrelsen jf. DS12050