Om WaterCare

I över 20 år har WaterCare specialiserat sig på produkter för förbättring av miljön i våra vattendrag, sjöar, hav och andra recipienter. I en tid med allt större fokus på vattenmiljön tycker vi på WaterCare att det är naturligt att fokusera på att ta fram produkter som kan rena avlopps- och dagvatten. Därutöver hjälper WaterCares regnvattensystem till att spara på och återanvända den nederbörd vi får gratis och samtidigt begränsa och kontrollera dagvattenflödenför att motverka den senastetidens översvämningar i en tid av klimatförändringar.


Slamavskiljare, pumpbrunnar, infiltrationsanläggningar​

​Våra huvudsakliga produktkategorier är slamavskiljare, pumpbrunnar, infiltrations- och biomodulsanläggningar, fett- och oljeavskiljare, regnvattensystem samt flera andra produkter för vattenbehandling. Nästan alla produkter är tillverkade av 100 % återanvändbar PE som är ett kraftigt och slagtåligt material. Det innebär att man samtidigt med en lång produktlivslängd, får en miljöanpassad lösning för sitt projekt. PE-material är dessutom ett flexibelt material som kan anpassas till nästan alla uppdrag.​​​

 

Alla våra produkter är utvecklade i samarbete med ledande experter på avloppsvattenrening och plastteknik samt flera av landets VA-tekniker och entreprenörer. Det säkerställer att WaterCaresprodukter uppfyller alla de krav som ställs på den aktuella produkttypen. Det betyder även att våra produkter är enkla och därmed snabba att installera.​​

 

Rening av spill- och dagvatten​

​WaterCare har stor erfarenhet av rening av avlopps- och dagvatten tack vare flera års arbete med dimensionering, projektering och produktutveckling. Vi hjälper dagligen rådgivande ingenjörer, entreprenörer, VA-tekniker, konsulter och många andra med dimensionering och projektering.​​​

​Under årens lopp har WaterCares medarbetare byggt upp en omfattande expertis inom vattenbehandling. Vi betraktar det som vår viktigaste uppgift att förmedla denna kunskap till alla våra samarbetspartners. Medarbetarna i produktionsavdelningen följer upp med produkter som är tillverkade i hög, enhetlig kvalitet. Samtliga våra produkter testas och kontrolleras noga innan utleverans.​​​

​WaterCare har tusentals referenser, där våra produkter fungerar problemfritt. ​För hos WaterCare tror vi på att kundnöjdhet först och främst nås genom hög produktkvalitet och professionell rådgivning. Vi gör därför allt vi kan för att alla kunder ska känna att de fått bästa möjliga hjälp och stöd hos WaterCare.​​

Medarbejdere

Förvaltning

Nick Rønsner

Försäljningsdirektör, CSO
nick@watercare.dk
Telefon: 54 34 31 81

Jakob Alexander

Chief Operating Officer, COO
jacob@watercare.dk
Tel: 42 92 21 67

Henrik Rønnest

Adm. direktör, VD
henrik@watercare.dk

Medarbejdere

Försäljning

Morten Lund

Försäljningschef
morten@watercare.dk
Telefon: 70 25 65 37

Michael Christensen

Intern säljare
michel@watercare.dk
Telefon: 70 25 65 37

Bruno Jörgensen

Intern säljare
bruno@watercare.dk
Telefon: 70 25 65 37

Frank Lagoni

Extern säljare
frank@watercare.dk
Telefon: 22 17 77 83

Gitte Rimfort

Försäljningskoordinator
gitte@watercare.dk
Telefon: 70 25 65 37

Christian Fecht

Area Sales Manager Sverige
christian@watercare.se
Tel: 010-255 98 80

Medarbejdere

Marknadsföring

Sine Andersen

marknadskoordinator
sine@watercare.dk

Medarbejdere

Inköp & Produktion

Bo Nissen

Produktionschef
stina@watercare.dk

Vickie Pedersen

Medarbejdere

Indkøb & Produktion

Lars Bo Hansen

Fabrikschef
lbh@watercare.dk

Thomas Radza Andersen

Stefan Lykke

Produktionstekniker
sl@watercare.dk

Medarbejdere

Utveckling

Jonas Groth

Projektledare
jonas@watercare.dk

Martin Diedrich

Utvecklingsingenjör
martind@watercare.dk

Meran Faek

Utvecklingsingenjör
mf@watercare.dk

Medarbejdere

Lager & Frakt

Bjarne

Lagerchef

Ole

Produktionsarbetare

Patrick

Produktionsarbetare

Michael

Produktionsarbetare

Christoph

Lagerassistent

Medarbejdere

hopsättning

Henrik

Produktionsarbetare

Lars

Produktionsarbetare

Tuan

Produktionsarbetare

Thomas

Produktionsarbetare

Oleh

Produktionsarbetare

Förnekar

Produktionsarbetare

Lars

Produktionsmedarbejder

Emil

Produktionsmedarbejder

Mykola

Produktionsmedarbejder

Dmytro

Produktionsmedarbejder

Medarbejdere

PTA

Geir

Smed

Anders

Produktionsarbetare

Medarbejdere

Formar

Sten

Formar

Duc

Formar

Mikhail

Formar

Martins

Formar

Sören

Formar

Kim

Støber

Andreas

Støber