Regnvattensanlägningar

WaterCares regnvattensystem finns i flera storlekar och användningsområden, allt från trädgårdsbevattning till hushållsanvändning för t ex toalettspolning och tvättmaskin och kan täcka alla behov från ett vanligt enfamiljshus till större industrier.

Systemtyperna finns både för nedgrävning samt för installation ovan jord, inklusive källarinstallation. Storleken på regnvattensystemet beräknas bland annat utifrån storleken på takytan samt den genomsnittliga mängden nederbörd i ditt område i förhållande till användningsområde för regnvattnet.

14 produkter

1200L trädgårdsanläggning1200L trädgårdsanläggning
1200L trädgårdsanläggning Varenummer: 223311200 REA-pris 15.610,00 DKK eks. moms
1200L husanläggning1200L husanläggning
1200L husanläggning Varenummer: 223232041 REA-pris 26.057,00 DKK eks. moms
2500L trädgårdsanläggning
2500L trädgårdsanläggning Varenummer: 223312300 REA-pris 22.894,00 DKK eks. moms
2500L husanläggning
2500L husanläggning Varenummer: 223232046 REA-pris 35.128,00 DKK eks. moms
3300L Trädgårdsanläggning3300L Trädgårdsanläggning
3300L Trädgårdsanläggning Varenummer: 223313300 REA-pris 19.338,00 DKK eks. moms
3300L husanläggning3300L husanläggning
3300L husanläggning Varenummer: 223232030 REA-pris 30.457,00 DKK eks. moms
4300L trädgårdsanläggning4300L trädgårdsanläggning
4300L trädgårdsanläggning Varenummer: 223232400 REA-pris 25.201,00 DKK eks. moms
4300L husanläggning4300L husanläggning
4300L husanläggning Varenummer: 223232045 REA-pris 38.946,00 DKK eks. moms
5000L trädgårdsanläggning5000L trädgårdsanläggning
5000L trädgårdsanläggning Varenummer: 223315000 REA-pris 26.183,00 DKK eks. moms
5000L husanläggning5000L husanläggning
5000L husanläggning Varenummer: 223232050 REA-pris 40.653,00 DKK eks. moms
7000L trädgårdsanläggning7000L trädgårdsanläggning
7000L trädgårdsanläggning Varenummer: 223232077 REA-pris 46.616,00 DKK eks. moms
7000L husanläggning7000L husanläggning
7000L husanläggning Varenummer: 223232071 REA-pris 50.652,00 DKK eks. moms
10000L trädgårdsanläggning10000L trädgårdsanläggning
10000L trädgårdsanläggning Varenummer: 223232111 REA-pris 56.265,00 DKK eks. moms
10000L husanläggning10000L husanläggning
10000L husanläggning Varenummer: 223232102 REA-pris 66.220,00 DKK eks. moms