Dimensioneringsskemaer

WaterCare er gerne behjælpelige med dimensionering af dit projekt.
Udfyld nedenstående dimensioneringsskema, så vender vi tilbage med en vejledende dimensionering.

Skema til dimensionering af koalescensudskiller/olieudskiller
*Emulgerede olier:
Afløb, der indeholder emulgeret olie, bør ikke tilføres klasse ll olieudskillere, medmindre opholdstiden i udskillersystemet er lang, fx på grund af stort sandfang - pga. højtryksrensning eller brug af sæber vil olien blive emulgeret
Produkt Densitet v. 15-20 C°
g/cm3
Benzin Flybenzin Fyringsolie Dieselolie Linolie Motorolie Petroleum
0,70-0,74 0,72 0,81-0,89 0,84-0,89 0,93 0,88-0,94 0,80-0,82
Slammængde
LILLE: industri med lidt slam, regvand fra arealer med små sandmængder, overdækkede servicestationer
MIDDEL: servicestationer, vaskepladser, reparationsværksteder, større parkeringsarealer.
OBS. da udskilleren er mindre end NS10, skal belastningen sættes til "middel".
STOR: vaskepladser for bygge/entreprenørmaskiner/lastbiler - automatiske bilvaskeanlæg
Dimensionering: NS * slammængde/ oliens massefylde
Automatisk vaskeanlæg (l/sek)