OSA Alarm til Olie/Fedt inkl. ES4 føler

SKU: 223379830
REA-pris 5.796,00 DKK eks. moms eks. moms

En OSA-alarm til olie/fedt sikrer en pålidelig drift af olieudskilleren, så omkostningsfulde olieforureninger undgås. Oliealarmen giver en tydelig akustisk og visuel alarmering, inden olieudskilleren når det maksimale niveau af olie. Dermed advares man, inden det er for sent. Oliealarmens lagtykkelsesmåler placeres nemt i olieudskillerens opføringsrør og sender et alarmsignal til alarmboksen, når målerens sensorudgang omgives af olie, og det elektriske kredsløb afbrydes. Oliealarmen vil alarmere via både visuelt blink og akustisk alarmtone. Oliealarmens lagtykkelsesmåler måler også for utætheder i olieudskilleren.

Ifølge DS/EN 858 er det et lovkrav, at der i olieudskillere installeres alarm for olieopsamlingsvolumen.

Alarmen er CE-mærket.